achtergrondplaatje

Lost in Time: lesmateriaal nog steeds te gebruiken

Lost in Time, het interactieve spel over de Eemhaven rond 1900, is bij uitstek geschikt voor groep 7/8 van het basisonderwijs. Het bestaat uit drie op maat gemaakte lespakketten (lesstof verrijkend). Het behandelt het dagelijks leven van de gewone mens die leefde en werkte in de Eemhaven rond 1900 (“overgrootmoederstijd”).

Door de Eemhaven centraal te stellen komen de leerlingen op een speelse manier in aanraking met een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Door deze plekken aan de Eem nader te bekijken en te onderzoeken leren de leerlingen meer over de Nederlandse geschiedenis van die tijd en Amersfoort in het bijzonder.

De 3 lessen kunnen door de leerkracht zelfstandig worden uitgevoerd en kunnen worden gekoppeld aan deelname aan het interactieve spel “Lost in Time”. Dit spel speel je door met je iPad door het gebied rond de Spui en de Eemhaven te lopen, te puzzelen en opdrachten uit te voeren.

Bekijk hier enkele videofragmenten uit “Lost in Time aan de Eem”.

Korte inhoud spel:
Lost in Time is een spannend avontuur. Je ontdekt dat Thijmen, een jonge hacker, de tijdmachine van de professor heeft gestolen en een reis door te tijd maakt om zijn vader terug te vinden. Je kunt Thijmen helpen door met je eigen iPad naar 1907 te gaan en daar opdrachten te doen, hem te helpen én de geschiedenis zelf te beleven.

Lesmateriaal:
Via de link naar de yurls.net pagina over Historie aan de Eem kunnen bijbehorende opdrachten, filmpjes, foto’s bekeken en gegeven worden. Deze lessen sluiten aan bij: Nederlandse taal, Geschiedenis, Burgerschap, Tekenen en Handvaardigheid, Onderzoeks-vaardigheden. Het lesmateriaal hoort bij de periode 1900 en bij de volgende leergebieden:

Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en samenleving: kerndoel 35 en 37
Ruimte: kerndoel 48
Tijd: kerndoel 51, 52, 53

Kunstzinnige oriëntatie:
kerndoel 54, 55 en 56

Les 1: Oriëntatie op de tijd en de omgeving door opdrachten uit te werken in groepsverband

Les 2: Bezoek aan “Lost in Time” in de Eemhaven.

Les 3: Verwerking d.m.v. verschillende opdrachten, evaluatie en reflectie. De leerkracht kan hier zelf een keuze uit maken.